Gjennom naturlig gjæring hermer Gas 2 Feed AS etter naturen for å lage bærekraftig mat

OUR STORY

SIRKULÆRT PROTEIN
 

Gas 2 Feed gjør som naturen; gjenvinner karbon og ved bruk av grønn energi produserer mat. Karbon er viktig og til stede i alle aspekter av hverdagen vår, i mat så vel som i materialer og biomasser. Ved å bruke bioteknologi fanger og konverterer vi CO2 til ernæringsproteiner for bruk innen akvakultur. Denne prosessen er en  nøyaktig kopi av det  naturen selv gjør - sirkulerer karbonet.

BRUK AV CO2 FRA BIOLOGISKE KILDER

Gas 2 Feed vil utnytte CO2 fra lukkede oppdrettsanlegg som er en unik biologisk CO2 kilde. CO2 fra oppdrettsanlegget er klar til direkte bruk i den mikrobiologiske prosessen uten ytterligere forbehandling. G2F vil gjennom denne prosessen fremstille et proteininnhold av høy kvalitet fra en kostnadseffektiv karbonkilde. Ved at G2F anvender fornybar energi i den biologiske prosessen, er vi, foruten om naturen selv, først i verden på en fullstendig sirkulær prosess uten innflytelse av fossile kilder. I fremtiden vil også utnytte CO2  fanget fra luften, som en ubegrenset kilde av grønt karbon, en komplett replikasjon av naturen. G2F utvider grensene for en effektiv, bærekraftig og høykvalitets proteinproduksjon.

BÆREKRAFT

G2Fs produksjon av mat og fôr er helt uten klimabelastning Resirkulering av CO2  i kombinasjon med grønt hydrogen, vil gi en produksjon tilsvarende samme mengde jordbruksbasert produksjon, men på et  areal som er –en syv hundrededel av dagens. G2Fs produksjonsanlegg er ikke avhengig av jordbruksarealer og fortrenger ikke annet landbruk eller sårbare naturområder. Siden hydrogen brukt i prosessen er en innsatsfaktor i tillegg til CO2, vil vann, foruten om hovedproduktet protein, utgjøre et tilleggs biprodukt som leder til at vannforbruket er tilnærmet nøytralt.

Ved å utnytte naturlig fermentering transformerer G2F elementer som finnes i luften og vann og omdanner dem til et næringsrikt protein. Ved å introdusere vårt nye konsept i matproduksjon vil G2F produsere mat og fôr uten et fossilt klimaavtrykk. Denne type matproduksjon gjøres i løpet av dager i stedet for måneder, og uten å være avhengig av jordbruksarealer. 

 

KONTAKT OSS

Richard Johnsens Gate 4, 4021 Stavanger

post@g2f.no, tlf +47 911 72 734

Takk for innsendingen!

CO2 og bakterier - grunnlaget for vår eksistens - nå i fiskeoppdrett